nieuwsberichten en perscommuniqués op datum

Nieuwsberichten en perscommuniqués - op datum
datumoplopend sorteren onderwerp of titel opsteller of verspreider
28.10.2015
s/s Charlesville laat weer van zich horen - Pools gerecht opent zaak
VVIA
25.10.2015
Marcasse en Vincent Van Gogh : een gedeelde droom !!
VVIA en Marcasse Action Group
25.10.2015
Eric Keutgens overleden
VVIA
24.10.2015
25 jaar vzw Vrienden van Preetjes Molen in Kortrijk (Heule)
VVIA / vzw Vrienden van Preetjes Molen
23.10.2015
Tien puntenmanifest voor behoud Industrieel Erfgoed
STIENEO - Nijmegen
21.10.2015
Hart voor uw Club - steun Stichting Stoommachine Oisterwijk
Stichting Stoommachine Oisterwijk
20.10.2015
vacature voor conservator/diensthoofd groot technisch materieel
KLM-MRA (in Belgisch Staatsblad)
19.10.2015
Nieuw nummer "Erfgoed van Industrie en Techniek" gewijd aan Wallonië
VVIA - Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
19.10.2015
De Onroerenderfgoedprijs: een wedstrijd om te koesteren
Agentschap Onroerend Erfgoed
16.10.2015
Toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen voor leegstaande bedrijfsruimten of industriële sites
beslissingen Vlaamse Regering
14.10.2015
STOP the demolition of Petrila Coal Mine's industrial heritage
verschillende culturele organisaties en lokaal burgercomité
16.08.2015
20e monografie "Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief" van de pers
Westhoek Monumenten vzw / VVIA vzw
10.08.2015
Laatste gebouw van Wereldtentoonstelling 1913 binnenkort gesloopt ?
lokaal burgercomité 'Red het Schoolgebouw'
29.07.2015
Red de unieke Meerlaanmolen in Gistel
[lokaal burgercomité]
22.07.2015
Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800
Provincie Vlaams-Brabant, ErfgoedPlus

Pagina's