nieuwsberichten en perscommuniqués op datum

Nieuwsberichten en perscommuniqués - op datum
datumaflopend sorteren onderwerp of titel opsteller of verspreider
14.04.2015
In memoriam Bert Van Doorslaer
Adriaan Linters
10.07.2015
« Ateliers, fabrieken en kantoren » het Brussels Gewest onthult het thema voor de volgende Open Monumentendagen 2015
Brussels HoofdstedelijkGewest
14.07.2015
De drijvende kracht van de bierbrouwer. Natuurlijke en mechanische krachtbronnen en hun producenten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië
Westhoek Monumenten vzw
15.07.2015
Vooraankondiging: Expertmeeting "Waardecreatie met Herbestemming Industrieel erfgoed"Steengoed!
Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving
15.07.2015
New issue of 'Industrial Archaeology Review' also available online
Maney Publishing
16.07.2015
Europa Nostra Awards 2016
Europa Nostra
22.07.2015
Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800
Provincie Vlaams-Brabant, ErfgoedPlus
29.07.2015
Red de unieke Meerlaanmolen in Gistel
[lokaal burgercomité]
10.08.2015
Laatste gebouw van Wereldtentoonstelling 1913 binnenkort gesloopt ?
lokaal burgercomité 'Red het Schoolgebouw'
16.08.2015
20e monografie "Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief" van de pers
Westhoek Monumenten vzw / VVIA vzw
14.10.2015
STOP the demolition of Petrila Coal Mine's industrial heritage
verschillende culturele organisaties en lokaal burgercomité
16.10.2015
Toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen voor leegstaande bedrijfsruimten of industriële sites
beslissingen Vlaamse Regering
19.10.2015
Nieuw nummer "Erfgoed van Industrie en Techniek" gewijd aan Wallonië
VVIA - Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
19.10.2015
De Onroerenderfgoedprijs: een wedstrijd om te koesteren
Agentschap Onroerend Erfgoed
20.10.2015
vacature voor conservator/diensthoofd groot technisch materieel
KLM-MRA (in Belgisch Staatsblad)

Pagina's