nieuwsberichten en perscommuniqués op datum

Nieuwsberichten en perscommuniqués - op datum
datum onderwerp of titeloplopend sorteren opsteller of verspreider
10.07.2015
« Ateliers, fabrieken en kantoren » het Brussels Gewest onthult het thema voor de volgende Open Monumentendagen 2015
Brussels HoofdstedelijkGewest
13.04.2016
West-Vlaamse groenverbindingen op oude spoorlijnen
VVIA afd West-Vlaanderen
05.12.2016
West-Vlaams jacquard roedenweefgetouw zoekt nieuw onderkomen
VVIA afdeling West-Vlaanderen
15.07.2015
Vooraankondiging: Expertmeeting "Waardecreatie met Herbestemming Industrieel erfgoed"Steengoed!
Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving
11.12.2015
Vlaamse Regering keurt nieuwe afspraken goed voor mijnerfgoed Beringen
VVIA, op basis berichten van de Vlaamse Overheid en de pers
26.04.2018
Vlaams-Nederlands tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek' 2018 nr 1 verschenen
VVIA
28.01.2016
Vlaams-Nederlands tijdschrift "Erfgoed van Industrie en Techniek" zoekt versterking
Stichting Erfgoed
22.07.2015
Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800
Provincie Vlaams-Brabant, ErfgoedPlus
05.12.2016
Vlaams industrieel erfgoed moet ook Europees gaan...
VVIA
09.11.2016
Vierkante schoorsteen in Schaarbeek wordt hersteld
VVIA
26.11.2015
Vier Belgische musea genomineerd voor Europees Museum van het Jaar
EMYA / VVIA
20.10.2015
vacature voor conservator/diensthoofd groot technisch materieel
KLM-MRA (in Belgisch Staatsblad)
16.10.2015
Toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen voor leegstaande bedrijfsruimten of industriële sites
beslissingen Vlaamse Regering
04.01.2024
tijdschrift over chemische industrie
VVIA
24.09.2018
Tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek' 2018/3 gewijd aan herbestemming in Europa
VVIA

Pagina's